STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabavau slikama

OLUJNO NEVRIJEME
Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 06:37

Protekloga vikenda u subotu u popodnevnim satima i u nedjelju općinu zahvatilo olujno nevrijeme. Na nekim objektima poskidalo je crijepove na krovovima, pokidalo drveće i granje, te napravilo štetu na elektro vodovima što je izazvalo i prekide u opskrbi električnom energijom. Najviše štete dogodilo se na lokalnim i županijskim prometnicama na kojima su zbog obilne količine padalina stradale bankine koje su dijelom odmah sanirane,a dijelom će se to činiti narednih dana.