STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE KRAŠIĆ
Petak, 26 Srpanj 2019 19:25

U četvrtak, 25. srpnja održana je 15. sjednica općinskoga vijeća sa 16 točaka dnevnoga reda.

Većina točaka bila je vezana uz područje civilne zaštite i zaštite od požara kod kojih nije bilo puno rasprave i koje su usvojene, te točke vezane uz novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, nova Odluka o komunalnoj nakandi i Komunalnom doprinosu.

Svakako najvažnije točke ove sjednice bile su prve dvije točke dnevnoga reda nakon aktualnoga sata koje su se odnosile na I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te I. izmjene i dopune Proračuna naše općine. Na žalost izmjene i dopune navedenoga Programa nisu podržane potrebnom apsolutnom većinom, jer je sedam vijećnika od prisutnih trinaest odbilo podržati iste.

U navedenome prijedlogu predvidena su bila dodatna sredstva za lijevanje spomenika i uređenje Trga kardinala Franje Kuharića u Pribiću, povećanje sredstava za uređenje maloga trga u Krašiću, izradu projektne dokumentacije i proširenje Vatrogasnoga doma u Pribiću za novonabavljeno navalno vozilo, potom sanaciju krovišta na istome domu u Pribiću kao i projektna dokumentacija za uređenje nove fontane, uređenje potkrovlja zgrade stare općine povećanje sredstava za općinske prometnice, ceste i javne površine.

Na žalost šestero vijećnika nije bilo dovoljno da bi se ovi iznimno važni i značajni projekti mogli ubrzano provesti i realizirati na korist svim mještanima općine Krašić, te prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture predloženih od strane načelnika nije usvojen.