STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

PRVI DAN NOVE ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.
Ponedjeljak, 09 Rujan 2019 12:12

Danas su učenici osnovnih i srednjih škola diljem naše Domovine krenuli u prvi dan nove školske godine, tako i učenici Osnovne škole kardinala Alojzija Stepinca. 

Na dolasku u školu dočekali su ih predstavnici HAK-a Jastrebarsko, PP Jastrebarsko, Osnovne škole i načelnik općine Krašić. Ujedno su vozače kod škole, ali  i sve sudionike u prometu obavještavali letcima i pozvali da zbog početka nove školske godine obrate dodatan oprez u prometu posebno na djecu i mlade.

Prvi dan škole učenici će dobiti nove rasporede i satnice, te preuzeti nove udžbenike i pomoćne rane materijale koje su uz ministarstvo osigurali Zagrebačka županija i općina Krašić, koja je izdvojila  150,00  kuna po učeniku uz svojega proračuna. Nama još preostaje da zaželimo svim učenicima, njihovim učiteljima i profesorima uspješnu školsku godinu.