STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

TEHNIČKI PREGLED NOVOG PARKIRALIŠTA
Četvrtak, 12 Rujan 2019 20:23

U četvrtak, 12. rujna izvršen je tehnički pregled novouređenog javnog parkirališta Krašić, na adresi Krašić 96. Predstavnici investitora, izvođača radova, stručnoga nadzora i nadležnog Ureda za graditeljstvo obišli su samo lokaciju, te potom izvršili pregled potrebne dokumentacije koja je vezana uz izgradnju novoga parkirališta.

Nakon izvršenoga pregleda biti će izdana uporabna dozvola, te time i završena ova iznimno značajna investicija za općinu u novouređeno parkiralište.