STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabavau slikama

RADOVI NA KROVIŠTU ZAJEDNIČKE ZGRADE
Srijeda, 06 Studeni 2019 21:40

Ovoga tjedna započeli su radovi na uređenju dotrajaloga krovišta na zajedničkoj zgradi u centru Krašića u kojoj se nalazi Ljekarna.

Radovi na zamjeni dotrajalih drvenih dijelova, postavljanje drvene oplate-izolacije, limarsko-zidarski radovi i postavljanje novoga crijepa trebali bi biti dovršeni u roku 30 dana, a cjelokupna vrijednost im je gotovo 150 tisuća kuna, te će biti zajednički financirani od strane općine, županije i Ljekarni.