STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

DOVRŠENA RASKLOPIŠTA U PRIBIĆU I JEZERINAMA
Četvrtak, 20 Veljača 2020 22:36

U utorak je načelnik općine zajedno sa predstavnicima HEP-a obišao konačno dovršena rasklopišta na daljinsko upravljanje, koja su iznimno važna i vrijedna investicija u poboljšanje elektro-energetskih prilika na području općine.

Investicija je to koja je započeta prije više od pet godina i koja omogućava puno lakše upravljanje i manevar sa dalekovodima 1 i 2 koji su umreženi upravo u rasklopištu u Pribiću. Puno je bilo problema sa imovinsko-pravnim odnosima, postojale su situacije kada su već bili potpisani i ugovori, da bi se potom vlasnici nekretnina predomislili koji dan kasnije i zabranili izradu projektne dokumentacije na svojoj nekretnini.

Valja se prisjetiti i velikog prijatelja naše općine pokojnog Upravitelja Pogona Ozalj  gospodina Emila Grbina sa kojim smo brojne prve korake prolazili i ostvarili. Hvala njemu i cjelokupnom rukovodstvu Elektre Karlovac.

Ovih dana radi se na dovršetku rekonstrukcija NNM u Krašiću u ulici do nogometnoga terena, kao i u Crkvenome Pribiću, od župne crkve do vatrogasnoga doma i zaseoka Milašinski Brig. Mole se mještani na strpljenje i dodatan oprez u prometu za vrijeme trajanja radova.