STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NISKONAPONSKIH MREŽA
Utorak, 16 Lipanj 2020 21:28

Ovoga tjedna nastavljeni su nakon pripremnih radnji započeti radovi na sanaciji i popravljanju niskonaponskih mreža na području općine Krašić. U planu je da se kompletno uredi odvojak mreže u Crkvenom Pribiću od trafostanice do vatrogasnoga doma i odvojci prema Milašinskome brigu i prema Pribiću Gornjem. Također je u planu i sanacija  niskonaponske mreže u Strmcu Pribićkom.


Prema planu dovršiti će se započete poslove na mrežama u Krašiću, do sportskih terena, prema mjesnome groblju i odvojak mreže uz prometnicu prema  Krupačama. Radi se o mahom o lokacijama uz glavne prometnice, pa će osim puno kvalitetnije i sigurnije opskrbe biti sve lokacije i ljepše i urednije. Pozivaju se korisnici usluge elektroopskrbe da budu strpljivi, jer će dolaziti do povremenih prekida u opskrbi za vrijeme radova na mrežama.