STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

Priopćenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 13. srpnja 2020
Utorak, 14 Srpanj 2020 10:44

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-13-srpnja-2020/2762