STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

NABAVKA DRUGIH, POMOĆNIH RADNIH MATERIJALA - OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA
Srijeda, 22 Srpanj 2020 15:42

Općina Krašić nakon održanoga sastanka sa ravnateljicom Osnovne škole obavještava roditelje djece sa područja općine koja pohađaju Osnovnu školu da će općina sufinancirati nabavku pomoćnih radnih materijala za narednu školsku godinu 2020./2021.

Kako ove godine Zagrebačka županija ne sudjeluje u navedenom sufinanciranju, te neće biti  zajedničkih ugovora o nabavci pomoćnih materijala za svu djecu koja pohađaju Osnovnu školu 'Kardinala Alojzija Stepinca',  Općina Krašić će sufinancirati iste samo za učenike sa prebivalištem na  području  općine.

Za  1. – 4. razred isplatiti će se  iznos od  200,00  kuna po učeniku  te  za  5. – 8.razred  iznos od   400,00  kuna  po učeniku.

Udžbenici se financiraju od strane Ministarstva znanosti i  obrazovanja u 100 % iznosu i  biti će osigurani, odnosno  pripremljeni do početka školske godine u Osnovnoj školi, kao i prethodne godine.

Zahtjevi za sufinanciranje nabavke podnose se u općini Krašić od  03.kolovoza  i  obavezno im se prilaže kopija računa za nabavku pomoćnih radnih materijala.

Općina  Krašić