STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

Izjava o pristupačnosti
Srijeda, 23 Prosinac 2020 11:49


Izjava o pristupačnosti

            Općina Krašić nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

            Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Krašić koje se nalazi na adresi https://www.krasic.hr/

Stupanj usklađenosti

            Mrežna stranica Općine Krašić https://www.krasic.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

            Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

·         Glavni strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside).  Stranica ne sadrži glavne strukturalne elemente iz HTML5 standarda. Potrebno je postojeće div elemente zamijeniti HTML5 standard elementima.

·         Elementi naslova. Ne pronalaze se glavni elementi za naslove. Potrebno je postojeće naslove (većina koristi td elemente) zamijeniti sa glavnim elementima za naslove.

·         Elementi naglašavanja. Neki dijelovi stranice koriste b elemente za naglašavanje teksta. Potrebno je iste zamijeniti sa strong elementima.

·         Tablice. Tablice se koriste za prikaz vizualnog rasporeda na stranici, umjesto isključivo za prikaz tabličnih podataka.

·         Alt atribut. Slike ne sadrže prikadan tekstualni naziv na hrvatskom jeziku. Potrebno je postojeće tekstualne nazive (alt atribut) zamijeniti prikladnim opisima na hrvatskom jeziku.

·         Slike. Koristi se tekst u obliku slika u manjem dijelu stranicu, te je preporuka slikama dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.

·         Poveznice. Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.

·         Dinamički sadržaj. Slider se pokreće automatski i nije ga moguće proizvoljno pokrenuti ili zaustaviti, te je preporuka dodati određene elemente koji omogućavaju proizvoljno upravljanje sliderom.

·         Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.

Općina Krašić radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

            Ova je izjava sastavljena 08. prosinca 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Krašić.

            Izjava je zadnji put preispitana 07. prosinca 2020. godine. Općina Krašić redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

            Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Krašić.

            Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Krašić korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Krašić 101, 10454 Krašić

Tel: +385 (0)1 6270 488

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Postupak praćenja provedbe propisa

            Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

            U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript