STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

Uređenje toka rijeke Kupčine
Srijeda, 26 Svibanj 2010 09:53

Djelatnici Hrvatskih voda uredili su tok rijeke Kupčine uz državnu cestu 505 na mjestima od Pribića do Svrževa. Također, uređeno je i jezero oko grkokatoličke crkve Navještenja Marijina na ulasku u Pribić. U nastavku pogledajte slike.