STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

Uređenje odvodnih kanala te prometne signalizacije
Srijeda, 26 Svibanj 2010 10:04

Općina Krašić i županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ovaj tjedan na području općine uređuju odvodne kanale i postavljaju jedan dio prometne signazliacije koja nedostaje.

Uz navedeno proširiti će se i izlaz kod benzinske pumpe iz smjera Pribića na županijsku cestu za 1,0 m kako bi se lakše i nesmetano odvijao promet, koji je na tome dijelu dosta velik. Na taj način će se konačno završiti rasprave i ispraviti nedostaci koji postoje od zadnje rekonstrukcije županijske ceste, dakle preko 5 godina.