STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

Javni radovi
Srijeda, 09 Lipanj 2010 07:44

Općina Krašić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi javne radove na području Općine. Radovi su započeli  24.05.2010. i trajat će do 24.08.2010. Ako će to financijske mogućnosti dozvoljavati moguć je i produžetak za jedan ili dva mjeseca.

Projektom javnih radova je predviđeno uređenje trgova, zelenih površina, groblja i nogostupa. Prvi korak je bio uređenje trga kardinala Alojzija Stepinca u Krašiću, a potom slijede daljnji planirani radovi.

Danas se počelo sa uređenjem groblja na području Općine Krašić, redom će se uređivati jedno po jedno.