STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

Obavijest Zagrebačke županije o prijevozu učenika srednjih škola
Petak, 19 Listopad 2012 09:28

Vlada RH 23. kolovoza 2012. donijela je odluku o sufinanciranju međumjesnog
javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan -
prosinac ove godine. Prema navedenoj odluci, županijama i Gradu Zagrebu će
se iz državnog proračuna osigurati sredstva za 75 posto cijene mjesečne
karte za autobus, vlak, a najviše do visine mjesečnog limita.

Pravo na subvenciju ostvaruju redoviti učenici kojima je mjesto prebivalište
udaljeno od škole najmanje 5 kilometara.


Ova odluka odnosi se isključivo na međumjesni javni linijski prijevoz, što
znači da djeca koja žive u općinama ili gradovima koje nemaju javi linijski
prijevoz, a takvi slučajevi postoje u Zagrebačkoj županiji, nisu obuhvaćena
ovom odlukom te nemaju pravo na takvu subvenciju.
Kako ta djeca ne bi bila zakinuta, odlukom Skupštine Zagrebačke županije
definirano je da će Zagrebačka županija u mjestima u kojima nije organiziran
javni linijski prijevoz, snositi troškove prijevoza učenika srednjih škola u
iznosu od 75 posto cijene prijevoza organiziranog na način koji odredi
jedinica lokalne samouprave. Također, u slučaju da Odlukom resornog
Ministarstva za Zagrebačku županiju bude utvrđen mjesečni limit koji je
manji od 75 posto mjesečne učeničke karte za autobus, Zagrebačka županija
snosit će prijevozniku razliku sredstava do 75 posto cijene karte. Ujedno je
s prijevoznicima dogovoreno kako će se svim učenicima koji su u rujnu kupili
pokaze po tržišnim cijenama vratiti razlika novca.

Zagrebačka županija je sa svim prijevoznicima koji prevoze učenike u škole
kojima je osnivač Zagrebačka županija sklopila ugovore o subvenciji
prijevoza u visini 75%, te sva djeca koja se školuju u školama kojima je
osnivač Zagrebačka županija imaju pravo na subvenciju.

Za učenike koji imaju prebivalište na području Zagrebačke županije ali u
škole putuju u Grad Zagreb, sukladno odluci Vlade RH, ugovore s
prijevoznicima mora potpisati Grad Zagreb.