STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

OBAVIJEST
O SUKOBU INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11) objavljujemo naziv gospodarskog subjekta s kojim Općina Krašić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

„ H.O.L.Z. – trgovina i posredovanje
građevinskim materijalom i sanitarnim materijalom“
vlasnik Josip Petković Fajnik
Hrženik 1 a, 10454 Krašić


T.B.S. TVORNICA BETONSKIH STUPOVA  d.o.o.
Novaki  Petrovinski  100, 10450  Jastrebarsko
OIB: 46869518148