STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

Ustroj općine

Načelnik općine:  Josip Petković Fajnik, dipl.oec.

Zamjenik načelnika:  Josip Špoljar, ing.str.


Općinski vijećnici:

1.      Nikola Vlašić   (HSS)
2.      Janko Šoštarić  (HSS)
3.      Tomislav Stepinac (HSS)
4.      Snježana Mrakužić (HSS)
5.      Ivan Golub   (HSS)
6.      Martin Švalj  (HSS)
7.      Damir Ilijanić  (HDZ)   -  predsjednik
8.      Sanja Milašinčić  (HDZ)
9.      Ines  Matoš  (HDZ)
10.    Dražen Brašić   (HDZ)
11.    Božica Jurinić   (NL)
12.    Josip Bucković  (NL)    - potpredsjednik
13.    Marijan  Novosel  (NL)