STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

Financ. polit. stran. i nezav. vijeć.u slikama

Info:
Besplatan odvoz EE otpada (hladnjaci, perilice, bojleri, štednjaci, televizori, radio-aparati, telefoni, pisači, kopirni i fax.uređaji, računala i sl., odnosno svi uređaji koji rade na struju i baterije sadrže komponente opasne za zdravlje i okoliš) možete naručiti:
 
- pozivom na besplatni telefon
  0800/444-110
 
- prijavom na web stranici
  www.eeotpad.com
 
- pozivom na telefon
  099/73 37 315
 
Predajom otpadnih električnih i elektroničkih uređaja samo ovlaštenom sakupljaču sačuvati ćemo naše mjesto od opasnih onečišćenja, očuvati okoliš i zdravlje ljudi.