STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA ZA DOSTAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR
Utorak, 15 Ožujak 2016 16:07

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Krašić da sukladno odredbama članka 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2016. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  KRAŠIĆ radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Prema navedenom Zakonu kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski.
Sukladno članku 6. Odluke o općinskim porezima Općine Krašić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 7/98 i 2/02) porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici  kuća za odmor ukoliko je korisna površina kuće za odmor  veća od 25 m² .

Obrazac PRIJAVE porezni obveznici mogu dobiti u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  KRAŠIĆ,  Krašić 101 ili preuzmite obrazac ovdje.

Ispunjen obrazac dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu:   
OPĆINA  KRAŠIĆ
Jedinstveni upravni odjel    
Krašić 101
10454  Krašić