Javna nabava


u slikama

OPĆINSKO VIJEĆE USVOJILO PRORAČUN ZA 2017. GODINU
Srijeda, 21 Prosinac 2016 16:19

Sinoć je na 21. po redu sjednici općinskoga vijeća većinom glasova za uz dva glasa protiv usvojen proračun općine Krašić za iduću godinu. Navedeni prijedlog proračuna vijećnicima je dostavljen na prvo čitanje za 20. sjednicu općinskoga vijeća koja je održanoj 09. studenog. Ukupan iznos usvojenog proračuna je 6.779.230,00 kuna., a njegov predlagatelj, načelnik općine Krašić gospodin Petković Fajnik kazao je da je proračun za 2017. godinu ambiciozno postavljen i usklađen sa realnim potrebama i prioritetima općine Krašić. I u novome proračunu predviđena su značajna sredstva za socijalne potrebe, posebno sufinanciranje boravka djece u dječjemu vrtiću, iznos od preko 400 tisuća kuna, sufinanciranje prehrane osnovnoškolaca 50-ak tisuća kuna, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca 50-ak tisuća kuna, pomoć za nabavku opreme za novorođenčad, od prvog djeteta iznosom 1.000,00 kuna, za svako iduće po tisuću kuna više, sve do 7.500,00 kuna za sedmo i svako iduće novorođeno dijete u obitelji.

Za uređenje nerazvrstanih cesta u Brleniću, Krašiću, Pribiću i Prekrižju 500 tisuća kuna, sređivanje imovinsko-pravnih poslova i ishođenje potrebnih dozvola za pristupni put groblju u Dolu, proširenje ceste do groblja Krašić, pješačkih staza u Brezariću, uređenje autobusnih stajališta i ugibališta, ishođenje dozvola za naše magistralne cjevovode i vodospreme preko 500 tisuća kuna, uređenje parkirališta u Krašiću, uređenje trga kardinala Franje Kuharića u Crkvenom Pribiću 50 tisuća kuna i još brojni projekti, svi jednako bitni za našu općinu.

Posebno je istaknuto sređivanje imovinsko-pravnih poslova i ishođenje potrebnih dozvola za nekretnine u vlasništvu općine, od zgrada, zemljišta, cesta i vodovodne mreže, te odvodnje kako bi se moglo maksimalno pripremiti za natječaje za sredstva iz europskih fondova.

Svakako još valja istaći da je na početku sjednice od strane načelnika i izrađivača, Razvojne agencije Zagrebačke županije prezentirana, te usvojena novoizrađena Strategija ukupnog razvoja općine Krašić za razdoblje 2016.-2020. godina koja će biti vrlo bitna za povlačenje sredstava iz EU fondova, te vjerujemo privlačenje budućih novih investicija na području općine Krašić.