Javna nabava


u slikama

ZAVRŠENA SANACIJA KLIZIŠTA 'DUBRAVE'
Četvrtak, 22 Prosinac 2016 13:59

Jučer je dovršena sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti koja povezuje raskršće 'Frčićka' na županijskoj cesti Krašić – Vivodina sa raskršćem 'Škaljevica' na lokalnoj cesti Krašić – Škaljevica.

Vremenske prilike koje su bile bez padalina omogućile su da se navedeni posao izvrši i prije ugovorenoga roka, te da se tako i omogući nesmetan promet navedenom spojnom cestom. Ovime je i posljednje opasnije klizište sa suženjem kolnika na području općine sanirano, te je time i ovogodišnji plan sanacija klizišta na području općine u potpunosti izvršen i uspješno realiziran.