Javna nabava


u slikama

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA
Petak, 03 Ožujak 2017 20:51

U četvrtak, 02. ožujka održana je 22. radna sjednica općinskoga vijeća općine Krašić. Na sjednici su usvojena pojedinačna izvješća o izvršenju programa za 2016. godinu, te izvješće o izvršenju proračuna općine Krašić za 2016. godinu.
Nakon usvajanja izvješća i proračuna za 2016. godinu, donešene su Odluke o I. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina i proračuna općine Krašić za 2017.godinu.
Navedenim izmjenama osigurana su sredstva za spajanje bunara na vodocrpilištu u Puškarovome Jarku u iznosu 595.000,00, kuna, te su za 100.000,00 kuna povećana sredstva za projektnu dokumentaciju koja se odnosi na magistralni cjevovod  Puškarov Jarak – Krašić i vodospremu za napajanje cijelog područja općine.

Navedene izmjene bile su nužne, jer je zbog previsokih pristiglih ponuda na natječaj koji je bio raspisan prošle godine, isti bio poništen, te je potrebno ponoviti natječaj za izbor izvođača radova na spajanju novoga zdenca u Puškarovome Jarku.
Usvojena je također nova odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti, te odluka o određivanju prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna općine.

Ova sjednica bila je i vjerojatno posljednja radna sjednica u ovom sazivu općinskoga vijeća općine Krašić, jer su u mjesecu svibnju redovni lokalni izbori, pa su na kraju sjednice svi prisutni vijećnici pozvani da napravimo jednu zajedničku fotografiju.