Javna nabava


u slikama

JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE KRAŠIĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2017. GODINU
Subota, 18 Ožujak 2017 13:06

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Krašić da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16)) dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2017. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  KRAŠIĆ radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Sukladno članku 6. Odluke o općinskim porezima Općine Krašić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 7/98, 2/02 i 42/16) porez na kuće za odmor iznosi 11,50 kuna po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, sukladno članku 56. stavak 1. točka 4. i stavak 3. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16).
                                   
Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  KRAŠIĆ, Krašić 101 ili preuzeti ovdje.
 
 Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 01/ 6270 488.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno ili poštom na adresu:   
   
OPĆINA  KRAŠIĆ
Jedinstveni upravni odjel    
Krašić 101
10454  Krašić