Javna nabava


u slikama

RADOVI NA PRESVLAČENJU CESTA TEKU PREMA PLANU
Četvrtak, 30 Ožujak 2017 19:50

Proljetni radovi presvlačenja cesta novim asfaltnim slojem na području općine uspješno se odvijaju.

Ovoga tjedna biti će novi završnim slojem presvučena dionica ceste od Brezarića prema Mirkopolju, koja je presvučena prvim slojem prije zimskih mjeseci.

Ukupna vrijednost navedenih trenutnih radova je ca. 400 tisuća kuna, a sveukupno je navedena dionica vrijednosti 1,3 milijuna kuna.

Ova prometnica je vrlo važna osim za općinu Krašić i za susjedni grad Ozalj, jer se većina terenog prometa prema Zagrebu, ali i Karlovcu odvija upravo njome.