STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

SANACIJA LOKALNIH CESTA
Ponedjeljak, 04 Rujan 2017 19:05

Danas su započeli radovi na sanaciji bankina na lokalnim cestama, koje su oštetile obilnije padaline. Uspješno su izvedeni radovi na sanaciji manjeg klizišta u naselju Kućer, na cesti Krašić - Vivodina, gdje su veće bujice odnijele bankinu, te je postojalo suženje na toj prometnoj dionici.

Također su započeti radovi na proširenju raskršća sa glavne prometnice Krašić - Kostanjevac , odvojak lokalne ceste Strmac Pribićki- Svrževo - Rude Pribićke - Pećno.