STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

POTPISAN UGOVOR ZA SPAJANJE NOVOGA ZDENCA U PUŠKAROVOME JARKU
Utorak, 05 Rujan 2017 12:58

Nakon što je  treći natječaj, jednostavna nabava – JN:-22-2017, vezano uz Vodozahvat 'Puškarov Jarak' – spajanje zdenca na cjevovod i vodospremu u Okrugu uspješno proveden, u ponedjeljak, 04. rujna 2017. godine u općini je potpisan ugovor sa odabranim izvođačem radova na navedenim radovima.

Ukupna vrijednost radova je gotovo  600 tisuća kuna, a radovi bi trebali biti dovršeni kroz tridesetak dana.

Nakon dovršetka ove iznimno važne kapitalne investicije zaokružiti će se cjelokupan ciklus ulaganja na vodocrpilištu u Puškarovome Jarku, od istražnih radova 2010. godine, otkupa zemljišta i sređivanja, legalizacije postojećih vodoopskrbnih i infrastrukturnih objekata, do same izgradnje novih bunara, bunara 1 tokom 2012. godine, te bunara 2 tokom 2013. godine, nakon njih je izgrađen 700 m dugačak novi tlačni cjevovod krajem 2014.godine.

Za navedenu investiciju je ishođena građevinska dozvola u mjesecu listopadu 2016. godine, te će se iz bunara izdašnosti do 12,0 l/sec vode i dubine 80 metara u prvome koraku vodom opskrbljivati vodovodni sustav Pribić, a potom i područje koje obuhvaća vodovodni sustav Krašić, dakle ukupno preko 1.100 priključaka.

Osigurane količine vode na crpilištu su više nego dovoljne za cjelokupno navedeno područje općine.