STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

DAN MOBILNOSTI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Utorak, 26 Rujan 2017 20:17

U ponedjeljak je u Jastrebarskom obilježen Dan mobilnosti Zagrebačke županije.

Od 2015. godine županija je u programe mobilnosti uložila oko 1,5 milijun kuna. Dakle u suradnji sa općinama i gradovima u pametne klupe, E punionice, biciklističke staze.

Isto je tokom ove godine realizirano i na području općine Krašić, gdje je na središnjem trgu postavljena P klupa, a uz zgradu općine i E punionica. Sigurno je da će se sa ovim programima nastaviti i u budućnosti, uz jače uključivanje Fonda za zaštitu okoliša u poticanju korištenja obnovljivih izvora energije.