STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

RADOVI NA SPAJANJU NOVOGA ZDENCA PRIVODE SE KRAJU
Srijeda, 18 Listopad 2017 09:52

Radovi na spajanju novoga zdenca na crpilištu u Puškarovome Jarku uspješno se privode kraju.

Građevinski dio radova na ovoj uistinu kapitalnoj investiciji i jednoj od najvažnijih investicija u 24. godine općine Krašić gotovo su završeni.

Nakon izgradnje objekta, betonskih zidova i ugradnje rubnjaka dovršava se postavljanje nove ograde oko 1 . zone sanitarne zaštite i uređenje zelenih površina, a ovih dana slijedi još postaviti novu visokotlačnu pumpu i elektroniku kako bi kroz novospojeni tlačni cjevovod plasirali vodu sa dubine od  80 metara. Gradilište u Puškarovome Jarku obišao je i načelnik općine Petković Fajnik zajedno sa izvođačem radova.