STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabavau slikama

JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE KRAŠIĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2019. GODINU
Ponedjeljak, 19 Veljača 2018 19:54

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Krašić da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16 i 101/17)) dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2019. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRAŠIĆ radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Krašić („Narodne novine“ br. 7/18) i („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 44/17)  porez na kuće za odmor iznosi 14,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, sukladno članku 56. stavak 1. točka 4. i stavak 3. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17).
                                   
Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  KRAŠIĆ, Krašić 101 ili na web stranici www.krasic.hr.
 
Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 01/ 6270 488.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno ili poštom na adresu:   
   
OPĆINA  KRAŠIĆ
Jedinstveni upravni odjel    
Krašić 101
10454  Krašić