STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE KRAŠIĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2019. GODINU
Ponedjeljak, 19 Veljača 2018 19:54

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Krašić da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16 i 101/17)) dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2019. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRAŠIĆ radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Podatke su dužni dostaviti svi vlasnici kuća za odmor ukoliko iste nisu dostavili ranijih godina, te svi obveznici kod kojih je došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, a iste su od utjecaja za utvrđivanje poreza.

Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Krašić („Narodne novine“ br. 7/18) i („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 44/17)  porez na kuće za odmor iznosi 14,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, sukladno članku 56. stavak 1. točka 4. i stavak 3. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17).
                                   
Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti u JEDINSTVENOM  UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE  KRAŠIĆ, Krašić 101 ili na web stranici www.krasic.hr.
 
Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 01/ 6270 488.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno ili poštom na adresu:   
   
OPĆINA  KRAŠIĆ
Jedinstveni upravni odjel    
Krašić 101
10454  Krašić