STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabavau slikama

OBILJEŽEN ROĐENDAN KARDINALA KUHARIĆA
Ponedjeljak, 15 Travanj 2019 22:10

U ponedjeljak, 15. travnja obilježena je 100. godišnjica rođenja kardinala Franje Kuharića u njegovoj rodnoj općini. Blagopokojni kardinal Franjo Kuharić rođen je u Gornjem Pribiću prije 100. godina, 15. travnja daleke 1919. godine kao 13. dijete u obitelji Kuharić.

Uvijek je bio ponosan na svoj rodni kraj, kraj koji ga je odredio kao osobu i kao redovnika, a kasnije i kao velikog nadbiskupa u presudnim trenucima kada je stvarana Republika Hrvatska. Uistinu bio je božji pastir svojega naroda i svoje crkve u povjesnim trenucima za naš narod.