STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

POTPISANI SPORAZUMI U ŽUPANIJI ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU
Srijeda, 08 Svibanj 2019 06:46

U utorak, 07. svibnja u Zagrebu su potpisani Ugovori između Zagrebačke županije kao osnivača, općina i Osnovnih škola sa njezinog područja. Sporazum je u ime općine Krašić potpisao načelnik, a u ime Osnovne škole kardinala Alojzija Stepinca ravnateljica Helena Beketić.

Navedenim sporazumom županija se obvezala izdvojiti 300,0 kuna po učeniku za nabavku radnih bilježnica za sve osnovnoškolce, a općina će podmiriti razliku do pune cijene, tako da za novu školsku godinu učenici i njihovi roditelji na području općine Krašić imaju osigurane uz udžbenike i sav ostali obvezan materijal za novu školsku godinu