STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabavau slikama

RADOVI NA SPAJANJU KAPELE SVETOG IVANA NA ELEKTRO MREŽU
Petak, 17 Svibanj 2019 17:58

Krajem prošloga tjedna započeti radovi na spajanju kapele Svetog Ivana u Hrženiku na Niskonaponsku mrežu tokom ovoga tjedan privode se kraju. Osim mreže niskoga napona biti će postavlja se i nova trafostanica uz dalekovod, te će osim same kapele iz iste biti napajane javne potrebe i tri objekta koja služe kao vikend kuće za odmor.

Prelijepa kapela Sv. Ivana okružena crnogoričnom park šumom često je odredište šetača, a sve više i hodočasnika, posebno i stoga, jer je do nje često u pratnji stražara šetao pokojni blaženi Alojzije Stepinac. Kod same kapele je sniman i poznati film 'Breza'.